background image

Verzoek kwijtschelding zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Of u daadwerkelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Met andere woorden het moet gaan om privébelastingen! Het gaat om de volgende twee belastingen: zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen. Voor de overige belastingen is geen kwijtschelding mogelijk.

Als u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding, kunt u via MijnHefpunt kwijtschelding aanvragen. Daarnaast hebben wij van u het ingevulde aanvraagformulier voor kwijtschelding zelfstandigen nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Het aanvraagformulier voor kwijtschelding zelfstandigen:

pdfExtra vragen voor ondernemers.pdf614.09 KB