background image

Als u vindt, dat de aanslag onterecht of te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar indienen. Dit kan via MijnHefpunt, ons contactformulier of via een brief aan Hefpunt.

Hefpunt
Postbus 88
9700 AB Groningen