background image

Elke dag spoelen we duizenden liters afvalwater door het riool. Afvalwater uit het toilet, de wasmachine en de douche. Dit vuile water mag niet zomaar in de natuur terecht komen. Het afvalwater gaat via het riool naar de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Zuiveringsinstallaties halen het grove vuil, het zand en de schadelijke stoffen uit het afvalwater. Het schoon gemaakte water lozen de waterschappen vervolgens op het oppervlaktewater.

Loost u uw afvalwater via het riool? Dan betaalt u voor de zuiveringsheffing.

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Berekening zuiveringsheffing

De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling per jaar. Dat noemen we een vervuilingseenheid. Een huishouden ontvangt een aanslag van drie vervuilingseenheden. Voor bedrijven geldt een andere berekening.

Uitgangspunt is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op 1 januari van het belastingjaar. Gaat u in de loop van het belastingjaar over van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden dan betaalt u voor dat hele jaar drie vervuilingseenheden. Pas in het belastingjaar daarop betaalt u dan voor 1 vervuilingseenheid. Dat geldt ook andersom. Betaalt u op 1 januari 1 vervuilingseenheid en gaat uw huishouden over op een meerpersoonshuishouden, dan betaalt u pas het jaar daarop voor 3 vervuilingseenheden.

Voor bedrijven geldt een andere berekening.