background image

Uw geld uit de watersysteemheffing gebruiken de waterschappen om wateroverlast, overstromingen en watertekort te voorkomen. Ze bouwen sterke dijken, zorgen dat gemalen goed werken en bouwen indien nodig nieuwe gemalen. Het geld uit de watersysteemheffing gebruiken de waterschappen ook om het water in sloten en (zwem)plassen schoon te houden.

Berekening

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. 

Mensen met een eigen woning of bedrijfspand ontvangen een aanslag watersysteemheffing gebouwd. Het bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde stelt uw gemeente vast.

Bent u eigenaar van grond waar geen woning op staat, dan betaalt u voor de watersysteemheffing ongebouwd. Het bedrag is gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond.