background image

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Berekening verontreinigingsheffing

De hoogte van de verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen en de wc door te spoelen. De verontreinigingsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling per jaar. Dat noemen we een vervuilingseenheid. Een huishouden ontvangt een aanslag van drie vervuilingseenheden.

Uitgangspunt is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op 1 januari van het belastingjaar. Gaat u in de loop van het belastingjaar over van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden dan betaalt u voor dat hele jaar drie vervuilingseenheden. Pas in het belastingjaar daarop betaalt u dan voor één vervuilingseenheid Dat geldt ook andersom. Betaalt u op 1 januari één vervuilingseenheid en gaat uw huishouden over op een meerpersoonshuishouden, dan betaalt u pas het jaar daarop voor drie vervuilingseenheden.

Voor bedrijven geldt een andere berekening.