background image

Wat is een IBA?

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA's zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septictank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement. Bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden en TNO in Apeldoorn worden de IBA's per klasse gecertificeerd.

Wat betaalt u als u een IBA heeft?

Als het waterschap de beheerder is van een IBA-systeem, dan is de bewoner de belastingplichtige voor de zuiveringsheffing. De lozing vindt dan namelijk plaats op een zuiveringsinstallatie die in beheer is bij het waterschap. Op de zuiveringsheffing is geen aanpassing van het aantal vervuilingseenheden mogelijk.

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing verzorgt het waterschap het beheer en onderhoud van de IBA.

Als de bewoner de beheerder is van een IBA-systeem, dan is de bewoner belastingplichtig voor de verontreinigingsheffing. In deze situatie vindt de lozing via een overloop van de IBA plaats op het oppervlaktewater. Enkel bij lozing via een gecertificeerde IBA II en III is op verzoek aanpassing van de vervuilingswaarde naar één vervuilingseenheid mogelijk.

Bij lozing via een IBA-systeem I is het rendement onvoldoende voor een aanpassing van het aantal vervuilingseenheden. Een IBA I is een septictank met een inhoud van 6 m3.

IBA's en Besluit lozing afvalwater huishoudens

Met een gecertificeerde IBA I, II of III voldoet de bewoner van een perceel aan het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Het waterschap kan een bevestiging verzenden dat aan de lozingsregels voldaan is. Hiermee geeft het waterschap toestemming aan de bewoner om afvalwater op oppervlaktewater te lozen. Het is geen bewijs van vrijstelling voor de verontreinigings- of zuiveringsheffing.