background image

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelastingen. U dus ook. U ontvangt daarvoor een aanslag van Hefpunt. De noordelijke waterschappen hebben de belastingheffing en –inning namelijk aan ons uitbesteed.

Wat u betaalt is afhankelijk van uw situatie. 

U wilt graag droog en veilig achter de dijken wonen en genieten van schoon water, daar is geld voor nodig. Het waterschap kan dat betalen uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen. 

  • U houdt droge voeten, omdat de waterschappen kades en oevers onderhouden langs de kanalen. 
  • Om u te beschermen tegen overstromingen zorgen de waterschappen voor sterke dijken. 
  • Uw afvalwater maken de waterschappen schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het schone water lozen ze vervolgens op kanalen.
  • In de zomer kunt u veilig genieten van zwemwater, omdat de waterschappen het zwemwater regelmatig controleren.
  • Waterschappen zorgen voor het juiste waterpeil.  Hierdoor groeien de gewassen en de heeft de natuur voldoende water.

Meer informatie over waterschapsbelastingen vindt u hier.