background image

De waterschappen stellen zelf de tarieven en verordeningen vast. Per jaar ziet u de tarieven en verordeningen per waterschap.

Verordeningen

Verordeningen zijn door de overheid vastgestelde regels waar iedereen zich aan moet houden. In dit geval zijn het de algemeen bindende regels vastgesteld door het waterschap.