background image

Vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt

Op maandag 11 december 2017 bij Hefpunt te Groningen
1e verdieping: vergaderzaal
Aanvang: 14.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda 
  Agenda AB Hefpunt 11-12-2017
 2. Mededelingen/ ingekomen stukken
 3. Verslag AB vergadering van 10 juli 2017 
  pdf03_Verslag_AB-vergadering_10_juli_2017_2.pdf
 4. Noordelijk Belastingkantoor (Stand van zaken)
 5. Ter info 
  5a:2e en 3e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt
  pdf05a_2e_kwartaalrapportage_2017_exploitatie_Hefpunt.pdf
  pdf05a_3e_kwartaalrapportage_2017_exploitatie_Hefpunt.pdf
  pdf05a_Bestuursvoorstel_3e_kwartaalrapportage_exploitatie_Hefpunt_2017.pdf
  5b. Memo 3e kwartaalrapportage belastingopbrengsten waterschappen (mondeling)
 6. Liquidatie Hefpunt
 7. Overzicht vergaderdata 2018
  pdf07_vergaderschema_DB_en_AB_2018.pdf
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Secretariaat Hefpunt
r.zandberg-donker@hefpunt.nl

Tel: 050-3648105