background image

De directeur van het Noordelijk Belastingkantoor wordt Paulien Geerdink. Zij was eerder al aangesteld als kwartiermaker/beoogd directeur. Per 1 januari 2018 krijgt ze een benoeming als directeur en gaat ze leiding geven aan deze nieuwe belastingorganisatie. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat de heffing en inning van alle lokale belastingen verzorgen en de Wet WOZ uitvoeren voor de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen. In dit persbericht leest u meer informatie.