background image

Gisteren ondertekenden bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor. In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân de afspraken vast over hun samenwerking in deze nieuwe belastingorganisatie, die nu officieel is opgericht. Na de ondertekening verstuurden de betrokken partijen gezamenlijk dit persbericht.96.92 KB