background image

Deze week ontvingen alle gemeenten in Noord-Nederland een informatiebulletin over de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor. Want ook zij kunnen zich aansluiten bij deze belastingsamenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen. “We nodigen andere gemeenten graag uit de mogelijkheden van toetreding tot het Noordelijk Belastingkantoor te bespreken. Wij zijn ervan overtuigd dat door meer samenwerking ook zij kosten kunnen besparen en kunnen profiteren van een gezamenlijke aanpak”, aldus bestuurders Ton Schroor (gemeente Groningen) en Bé de Winter (Wetterskip Fryslân en Hefpunt). U leest hier het bulletin.

Deze week ontvingen de bestuurders die betrokken zijn bij het oprichten van het Noordelijk Belastingkantoor weer een Bestuurdersbulletin. Dit bulletin bevat het laatste nieuws over de vorming van de nieuwe organisatie. In deze achtste editie is onder meer te lezen dat de Gemeenschappelijke Regeling is ondertekend en het Noordelijk Belastingkantoor daarmee officieel is opgericht. U leest hier het bulletin

Gisteren ondertekenden bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor. In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân de afspraken vast over hun samenwerking in deze nieuwe belastingorganisatie, die nu officieel is opgericht. Na de ondertekening verstuurden de betrokken partijen gezamenlijk dit persbericht.96.92 KB

 

Vorige week ontvingen de bestuurders die betrokken zijn bij het oprichten van het Noordelijk Belastingkantoor een Bestuurdersbulletin. Met deze zevende editie zijn ze weer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. U leest hier het bulletin.

Zesde Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor
Het Noordelijk Belastingkantoor krijgt steeds meer vorm. De bestuurders die betrokken zijn bij het oprichten van deze nieuwe belastingorganisatie zijn deze week weer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Ze ontvingen de zesde editie van het Bestuurdersbulletin. U leest hier het bulletin, dat is vormgegeven in de huisstijl die is ontwikkeld voor de nieuwe organisatie.

Deze week kregen de bestuurders die betrokken zijn bij het oprichten van het Noordelijk Belastingkantoor de vijfde editie van het Bestuurdersbulletin. Daarin staan de laatste ontwikkelingen van de implementatiefase waar we nu middenin zitten. U leest hier het bulletin.

Wij heffen en innen de waterschapsbelasting voor Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Maar waarvoor betaalt u die belasting eigenlijk? De waterschappen maakten een animatie die dat uitlegt. Via onderstaande linkjes kunt u per waterschap de animatie bekijken:

www.wetterskipfryslan.nl/belastingen

www.noorderzijlvest.nl/organisatie/belastingen/

www.hunzeenaas.nl/belastingfilm

De bestuurders die betrokken zijn bij het oprichten van het Noordelijk Belastingkantoor kregen afgelopen week weer een nieuwsbulletin. Daarin staan de laatste ontwikkelingen van de implementatiefase waar we nu middenin zitten. U leest hier het bulletin

De drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen hebben besloten om een gezamenlijk belastingkantoor op te richten. De komende maanden krijgt deze nieuwe organisatie nadere invulling en vorm. Op 29 september 2016 ontvingen de bestuurders van de betrokken partijen een nieuwsbrief over de ontwikkelingen: het Bestuurdersbulletin NBK #3.

Voor het nieuw op te richten noordelijk belastingkantoor is Paulien Geerdink aangesteld als kwartiermaker/beoogd directeur.

De drie algemeen besturen van de noordelijke waterschappen hebben ‘ja’ gezegd tegen de oprichting van een noordelijk belastingkantoor voor de heffing van lokale belastingen.

Het college van B&W van de gemeente Groningen en de dagelijks besturen van de drie noordelijke waterschappen hebben besloten van start te willen gaan met een noordelijk belastingkantoor voor de heffing van lokale belastingen.

De noordelijke waterschappen / Hefpunt en de gemeente Groningen onderzoeken de mogelijkheid om samen een Noordelijk belastingkantoor op te zetten. In een eerder nieuwsbericht las u daar al meer over. In de komende maanden nemen de bestuurders van de waterschappen en gemeente Groningen een go/no go beslissing.

Op 26 april 2016 ontvingen ze de tweede editie van het Bestuurdersbulletin NBK.

NIEUW vanaf 2016: aanslagen via MijnOverheid en automatische incasso voor bedrijfsaanslagen en aanslagen voor vakantiewoningen