background image

Meest gestelde vragen 'huurwoning'

Hier vindt u de meest gestelde vragen als u in een huurwoning woont.

Staat uw vraag er niet bij? Via MijnHefpunt kunt u uw vraag stellen. Of mail uw vraag via het contactformulier.

Als u in een huurwoning woont, betaalt u voor de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing.

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. Ook de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn een vast bedrag per woonruimte van drie vervuilingseenheden. Woont u op 1 januari van het belastingjaar alleen dan betaalt u één vervuilingseenheid.

Als u buiten het verzorgingsgebied van het waterschap gaat wonen, heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons. Het kan zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

U kunt het waterschapsgebied opzoeken op http://waterschapservices.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=waterschap-locator
Gebruik als eerste stap het pijltje linksboven en vul daarna via "zoeken" de locatie in.

In de meeste gevallen ontvangt u een aanslag van het andere waterschap op uw nieuwe adres. Als u buiten het verzorgingsgebied van een waterschap gaat wonen, heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons. Het kan zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

Een kostganger of inwonende behoort geen aanslag te krijgen. U kunt via MijnHefpunt bezwaar maken. Hier heeft u een DigiD voor nodig. U kunt uw bezwaar ook indienen via het contactformulier. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700AB Groningen.

Nee. Als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt, verandert er niets. In het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd. U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn.

In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij ons. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor vermindering. U kunt via MijnHefpunt of via ons contactformulier bezwaar maken. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700AB Groningen.

Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd, is de aanslag correct. De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar. Als u voor 1 januari bent verhuisd en geen woonruimte meer in het waterschapsgebied heeft, is uw aanslag onterecht. U kunt dan via MijnHefpunt bezwaar maken. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Als u op jaarbasis 20 m³ of minder water verbruikt, kunt u vermindering aanvragen. Als u voor 3 vervuilingseenheden een aanslag heeft ontvangen, kunnen wij uw aanslag naar 1 vervuilingseenheid aanpassen. U kunt uw waterverbruik aantonen met het overzicht van uw waterverbruik volgens het waterbedrijf. Bij een verbruik van 20 m³ of minder is het laagste tarief 1 vervuilingseenheid. U kunt vermindering aanvragen via MijnHefpunt of het contactformulier. U kunt ook een brief sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Als u buiten het verzorgingsgebied van het waterschap gaat wonen, heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons. Het kan zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

Alleen als uw woonruimte zelfstandig is, krijgt u een aanslag. Als uw verzorgingstehuis al een aanslag voor de woonruimte krijgt, behoort u geen aanslag te krijgen. Heeft u onterecht een aanslag ontvangen, dan kunt u via MijnHefpunt of het contactformulier een bezwaar indienen. Voor MijnHefpunt heeft u wel een DigiD nodig. Of u kunt een brief sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Een zelfstandige wooneenheid beschikt over een eigen toilet/keuken en douche.

Als u een gecertificeerd IBA-systeem heeft, kunt u in aanmerking komen voor 1 vervuilingseenheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via MijnHefpunt. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
U kunt uw verzoek ook indienen via ons contactformulier. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Alleen als u een zelfstandige ruimte huurt, ontvangt u voor die ruimte een aanslag. Een woning is zelfstandig als u voldoende eigen voorzieningen heeft, zoals een eigen kookgelegenheid en een eigen douche of bad en een toilet (of badkamer). Huurt u een kamer en maakt u met andere kamerbewoners gebruik van deze voorzieningen dan is de exploitant/verhuurder van het pand belastingplichtig voor de zuiveringsheffing. Vindt u dat uw aanslag onterecht is dan kunt u bezwaar indienen via MijnHefpunt. Hier heeft u wel een DigiD voor nodig. Of u kunt een bezwaar sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen. Stuur ook een kopie van de huurovereenkomst mee.

Als uw woning te koop staat of u verbouwt uw woning en er staat op dat adres niemand ingeschreven en u verhuist naar het verzorgingsgebied van een ander waterschap, dan krijgt u vermindering voor de aanslag zuiveringsheffing. Het kan ook zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

Nee, dit is niet nodig.

U betaalt verontreinigingsheffing als u direct loost op oppervlaktewater en u de gebruiker bent van de woon- of bedrijfsruimte. Met de opbrengsten van de verontreinigingsheffing maakt het waterschap uw vuile afvalwater schoon.