background image

Meest gestelde vragen eigen woning

Hier vindt u de meest gestelde vragen als u een eigen woning heeft.

Staat uw vraag er niet bij? Via MijnHefpunt kunt u uw vraag stellen. Of mail uw vraag via het contactformulier.

Als eigenaar van een woning betaalt u voor de watersysteemheffing ingezetenen, de watersysteemheffing gebouwd en de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing.

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. Ook de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn een vast bedrag per woonruimte van drie vervuilingseenheden. Woont u op 1 januari van het belastingjaar alleen dan betaalt u één vervuilingseenheid.

Daarnaast betaalt u als eigenaar voor de watersysteemheffing gebouwd. Het bedrag is gebaseerd op de economische waarde van de woning. Deze WOZ-waarde stelt uw gemeente vast.

Ja, dat kan in de meeste gevalen. U kunt dit via MijnHefpunt regelen, contact met ons opnemen via het contactformulier of ons bellen op (0900) 493 88 37.

Waarschijnlijk is de WOZ-waarde bij ons nog niet bekend. U krijgt automatisch bericht van ons als de verlaagde WOZ-waarde binnen is. Als u al heeft betaald, dan ontvangt u het te veel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Als u buiten het verzorgingsgebied van het waterschap gaat wonen, dan heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons. Het kan zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

Wij zijn verplicht om de WOZ-waarde van uw gemeente over te nemen. Uw gemeente geeft de WOZ-waarde aan ons door. Dit is wettelijk zo geregeld.

U kunt het waterschapsgebied opzoeken op http://waterschapservices.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=waterschap-locator
Gebruik als eerste stap het pijltje linksboven en vul daarna via "zoeken" de locatie in.

In de meeste gevallen ontvangt u een aanslag van het andere waterschap op uw nieuwe adres. Als u buiten het verzorgingsgebied van een waterschap gaat wonen, heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons. Het kan zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend. Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet.

U kunt bij de gemeente bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde. Als de gemeente uw bezwaar toekent, volgt er automatisch een verrekening bij Hefpunt. U hoeft hiervoor niets te doen.

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Het is de waarde op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar.

Nee. Als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt, verandert er niets. In het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd. U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn.

U kunt alleen bij uw gemeente bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet bij ons. Als de gemeente uw bezwaar toekent volgt er automatisch een verrekening bij ons. U hoeft hiervoor niets te doen.

In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij ons. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor vermindering. U kunt via MijnHefpunt of via ons contactformulier bezwaar maken. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700AB Groningen.

Als de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Als de WOZ-waarde van uw eigen woning lager is dan de huidige openstaande hypotheekschuld is het eigendom van een woning geen belemmering voor kwijtschelding.

Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd, is de aanslag correct. De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar. Bent u voor 1 januari verhuisd en heeft u geen woonruimte meer in het waterschapsgebied, dan is uw aanslag onterecht. U kunt dan via MijnHefpunt bezwaar maken. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Als u op 1 januari van het jaar eigenaar bent van een gebouw of gebouwen, krijgt u een aanslag watersysteemheffing gebouwd.

Dit geld gebruikt het waterschap om wateroverlast, overstromingen en watertekort te voorkomen. Ze bouwen sterke dijken, zorgen dat gemalen goed werken en ze bouwen nieuwe gemalen. Ze verbreden oevers en leggen waterbergingen aan. Allemaal om wateroverlast en watertekort te voorkomen.

Als u op jaarbasis 20 m³ of minder water verbruikt, kunt u vermindering aanvragen. Als u voor 3 vervuilingseenheden een aanslag heeft ontvangen, kunnen wij uw aanslag naar 1 vervuilingseenheid aanpassen. U kunt uw waterverbruik aantonen met het overzicht van uw waterverbruik volgens het waterbedrijf. Bij een verbruik van 20 m³ of minder is het laagste tarief 1 vervuilingseenheid. U kunt vermindering aanvragen via MijnHefpunt of het contactformulier. U kunt ook een brief sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.