background image

Meest gestelde vragen 'Algemeen'

Hier vindt u de meest algemeen gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Via MijnHefpunt kunt u uw vraag stellen. Of mail uw vraag via het contactformulier.

Dat kan via MijnOverheid. Al veel Nederlanders kennen het gemak van MijnOverheid. Ervaar het zelf en log in met uw DigiD op MijnOverheid. Kijk voor meer informatie op MijnOverheid.

 

Ons dagelijks bestuur heeft besloten om met ingang van vrijdag 1 november 2013 alleen WOB-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) in behandeling te nemen die per brief via de post zijn ingediend.

U kunt een WOB-verzoek bij het dagelijks bestuur van Hefpunt indienen door een duidelijk omschreven, gemotiveerd verzoek om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid te sturen naar: 
Hefpunt, t.a.v. het dagelijks bestuur, Postbus 88, 9700 AB Groningen. Vermeld duidelijk als onderwerp: WOB-verzoek voor het dagelijks bestuur.

U kunt de juiste tenaamstelling aan ons doorgeven. Dit kan via MijnHefpunt. U heeft hiervoor een DigiD nodig. U kunt dit ook doorgeven via het contactformulier op deze site. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

De waterschappen stellen de tarieven vast. Hefpunt heeft hierop geen invloed. Voor een begroting van het waterschap kijkt u op de website van het desbetreffende waterschap.

U vraagt via MijnHefpunt een DigiD aan. U kunt daar klikken op: aanvragen van uw DigiD. Volg de stappen op het scherm.

Heeft u al een DigiD dan kunt u met dezelfde knop inloggen. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zal Hefpunt bij niemand opvragen. Houd ze strikt voor u zelf.

U kunt bij ons een verzoekschrift indienen. U komt hiervoor in aanmerking als u op 1 januari alleenwonend bent en als alleenwonend staat geregistreerd in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Uw verzoekschrift stuurt u naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

U kunt geen bezwaar indienen tegen de tarieven. De tarieven zijn door het bestuur van uw waterschap vastgesteld.

Nee. Als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt, verandert er niets. In het volgende belastingjaar krijgt u 1 vervuilingseenheid opgelegd. U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn.

Als u binnen het waterschapsgebied blijft wonen, verandert de aanslag niet. Verhuist u naar een adres buiten het waterschapsgebied dan heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons.

U kunt de aanslag retour zenden naar Hefpunt, Antwoordnummer 212, 9700VB Groningen.

Het aantal vervuilingseenheden heeft niets te maken met het aantal personen in een huishouden. Meerpersoonshuishoudens betalen 3 vervuilingseenheden. Eenpersoonshuishoudens betalen 1 vervuilingseenheid. Als u alleen woont op de peildatum 1 januari, krijgt u een aanslag van 1 vervuilingseenheid.

U hoeft dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie via de gemeente.
Staat u op 1 januari als enige bewoner ingeschreven? Dan krijgt u een aanslag van één vervuilingseenheid voor de zuiveringsheffing. De andere heffingen veranderen niet. 

U kunt bezwaar indienen via MijnHefpunt. U heeft hiervoor een DigiD nodig.


U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen en sturen naar:

Hefpunt
Postbus 88
9700 AB Groningen

Vermeld uw naam, adres en de reden van uw bezwaar. Vermeld ook uw aanslagnummer, subjectnummer en telefoonnummer. Dit kan de afwikkeling versnellen. 

Rozenburglaan 15, 9727 DL te Groningen.