background image

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Dat is mogelijk voor de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing. Voor watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd is geen kwijtschelding mogelijk. Of u daadwerkelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Zaken die van belang zijn voor uw aanvraag om kwijtschelding zijn:

 • de samenstelling van uw huishouden
 • uw leeftijd
 • uw inkomen
 • toeslagen en voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
 • uw maandelijkse huur
 • uw te betalen premie(s) zorgverzekering
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen
 • de geschatte waarde van uw eventuele auto of motor

Kwijtscheldingsnormen:

Wij hanteren de volgende kwijtscheldingsnormen:

pdfKwijtscheldingsnormen 2017182.81 KB

Regels en voorwaarden

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als:

 • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan € 2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
 • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ- waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
 • u de aanslag langer dan 3 maanden geleden betaald heeft;
 • het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waarop u op basis van de participatiewet recht zou hebben vermeerderd met één maand huur en één maand ziektekostenpremie.

Procedure kwijtschelding

Wij toetsen geautomatiseerd of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dat betekent dat u een korte vragenlijst invult en wij vervolgens gegevens uit diverse bestanden raadplegen en toetsen aan de criteria. Als u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding, kunt u via MijnHefpunt kwijtschelding aanvragen.

Dit kan alleen als er een aanslag van het waterschap op uw naam staat. Als u alleen kwijtschelding wilt aanvragen voor een aanslag van uw gemeente, heeft u een papieren formulier nodig. U kunt dat telefonisch aanvragen via 0900 - 4938837. Het overzicht van gemeenten waar wij de kwijtschelding voor verzorgen vindt u hieronder.

Kwijtschelding voor gemeente en Hefpunt

Wij verzorgen voor veel gemeenten de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken. Dat betekent dat u maar een kwijtscheldingsformulier hoeft in te vullen. U vraagt dan gelijktijdig kwijtschelding aan bij de gemeente en bij Hefpunt. Over het algemeen is het zo dat als u kwijtschelding krijgt van waterschapsbelastingen, u ook kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.

Om welke gemeenten gaat het?

 • Fryslân: Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, de Fryske Marren, Harlingen, het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel en Vlieland.
 • Groningen: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Loppersum, Marum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde en Winsum.
 • Drenthe: Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld enTynaarlo.

Gemeente Assen – wijk Kloosterveen

Voor een deel van de gemeente Assen (wijk Kloosterveen) geldt een uitzondering. De bewoners van deze wijk ontvangen een aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente Assen en een aanslag waterschapsbelastingen van GBLT. Voor de gemeentelijke belastingen kunt u bij ons kwijtschelding aanvragen. Daarvoor heeft u het formulier Verzoek om kwijtschelding nodig. Dat kunt u telefonisch aanvragen via 0900 - 4938837.

Als u voor de waterschapsbelastingen een aanslag van GBLT heeft ontvangen, kunt u daar kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelastingen. Meer informatie vindt u op de website van GBLT.

Gemeente de Fryske Marren – wijk Lemstervaart

Voor een deel van de gemeente de Fryske Marren (wijk Lemstervaart) geldt een uitzondering. De bewoners van deze wijk ontvangen een aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente de Fryske Marren en een aanslag waterschapsbelastingen van GBLT. De beoordeling van verzoeken om kwijtschelding van zowel de waterschaps- als gemeentelijke belastingen vindt plaats door GBLT.

Als u een aanslag van GBLT heeft ontvangen, kunt u voor de waterschapsbelastingen bij GBLT kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van GBLT.

Betalingsregeling voor watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd

Voor watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ongebouwd is geen kwijtschelding mogelijk. Het bezit van een woning, gebouw of land is namelijk vermogen.
Een betalingsregeling is wel mogelijk. U kunt contact opnemen met Hefpunt om een betalingsregeling aan te vragen. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als telefonisch.

U kunt uw brief sturen naar:
Hefpunt
Postbus 88
9700 AB Groningen.

U kunt ook inloggen met uw DigiD in MijnHefpunt op deze website:
- via het tabblad 'Mijn aanslagen' kunt u een betalingsregeling aanvragen
- via het tabblad 'Mijn gegevens' kunt u ook uw vraag/verzoek achterlaten.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u het afgelopen jaar kwijtschelding, dan komt u er dit jaar mogelijk weer voor in aanmerking. Als dit het geval is, ontvangt u een aanslag waarop het bedrag van de kwijtschelding verwerkt is. U hoeft in dat geval niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Als wij getoetst hebben of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt en het blijkt dat er een belemmering is, dan ontvangt u een brief met een formulier Verzoek om kwijtschelding. Daarmee kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen.

Zakelijk

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit is alleen mogelijk voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf.

U leest hier meer over op:
kwijtschelding voor ondernemers.