background image

Wij heffen en innen de waterschapsbelastingen voor de drie noordelijke waterschappen: Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.
Daar waar waterschappen in het verleden de belasting zelf inden, gebeurt dit nu door Hefpunt. Dat is kwalitatief beter én goedkoper. Voor de meeste gemeenten in het gebied verzorgen wij ook de kwijtschelding.

Noordelijke waterschappen

Inwoners en bedrijven binnen het beheersgebied van deze waterschappen ontvangen de aanslag voor waterschapsbelastingen van ons. De drie waterschappen bestrijken Groningen, Fryslân en het noorden van Drenthe.

Wat doen de waterschappen met uw geld?

Meer dan de helft van ons land ligt lager dan de zee. U kunt hier veilig wonen, werken en recreëren omdat de waterschappen maatregelen nemen om het water te beheersen. Voor dit waterschapswerk betaalt u waterschapsbelastingen: watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Dit geld gebruikt het waterschap om wateroverlast, overstromingen en watertekort te voorkomen. In een animatiefilmpje leggen de waterschappen dit verder uit. Filmpje Wetterskip Fryslân / Filmpje Hunze en Aa's / Filmpje Noorderzijlvest

Met de opbrengsten uit de watersysteemheffing houden de waterschappen het oppervlaktewater schoon en op het juiste peil. Met dit geld zorgen ze ook voor goede dijken, gemalen en waterbergingen.

Met de opbrengsten uit de zuiveringsheffing maken ze uw afvalwater schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Samenwerking loont

Wij kunnen ook de gemeentelijke belastingen verzorgen. Door de gemeentelijke belastingwerkzaamheden in samenwerking met ons uit te voeren, kunnen gemeenten en waterschappen verder besparen op uitvoeringskosten. Dit gebeurt bij veel gemeenten al op het gebied van kwijtschelding. Belastingbetalers kunnen daar met één kwijtscheldingsformulier kwijtschelding aanvragen voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Het regelen van alle belastingen via Hefpunt leidt tot verdere besparingen en het is gemakkelijker voor inwoners omdat ze voor alle lokale belastingen bij één loket terecht kunnen. Om deze reden realiseren wij samen met de waterschappen en de gemeente Groningen een nieuwe belastingorganisatie: het Noordelijk Belastingkantoor. De verwachting is dat deze op 1 januari 2018 van start gaat.

Besparen van kosten

Hefpunt is opgericht in 2007. Vanaf dag één van de oprichting hebben wij ons bestaansrecht bewezen: besparen van kosten. Zelfs meer dan waar op was gerekend.