background image

De persoonsgegevens die u ons stuurt via MijnHefpunt of via het contactformulier verzamelen en gebruiken wij alleen voor de belastingheffing en -inning die wij verzorgen voor onze opdrachtgevers en voor het afhandelen van eventuele vragen, aanvragen, bezwaren en klachten die u bij ons indient.

Wij verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Dit zijn alleen statistische gegevens, nooit persoonlijke of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Dit geldt ook voor onze app.

Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.