background image

Op deze pagina leest u alle besluiten, beleidsstukken en verordeningen van Hefpunt. Zij geven aan op welke manier wij onze taken moeten uitvoeren.

De verordeningen en de daarin opgenomen tarieven stelt het waterschap vast. Dat geldt ook voor de beleidsregels van de waterschappen.

De beleidsregels van Hefpunt stelt het dagelijks bestuur van Hefpunt vast. U leest ze bij bekendmakingen.

Aanwijzings- en instemmingsbesluiten:

Verordeningen intern:

 Beleidsregels:

 Overig:

 

Tarieven en verordeningen

Waterschap Hunze en Aa's:

 

Waterschap Noorderzijlvest:

 

Wetterskip Fryslân:

 

Verordeningen voorgaande jaren: