background image

Hefpunt is hét regionale belastingkantoor van Noord Nederland. Wij verzorgen een efficiënte belastingheffing en –inning en kwijtschelding voor waterschappen en gemeenten. Wij heffen en innen de waterschapsbelastingen voor de drie noordelijke waterschappen:

Daar waar waterschappen in het verleden de belasting zelf inden, gebeurt dit nu door Hefpunt. Dat is kwalitatief beter én goedkoper. Voor de meeste gemeenten in het gebied verzorgt Hefpunt ook de kwijtschelding.

Onze visie

Slim fiscaal werken in Noord-Nederland, samen natuurlijk!

Onze missie

Kwalitatief goed en op respectvolle wijze, heffen en innen voor waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten.