background image

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Dat kan via MijnHefpunt. U heeft daar wel een DigiD voor nodig. U kunt een DigiD aanvragen via MijnHefpunt.

U kunt ook een brief sturen met uw bezwaar. Ook hier geldt, dat u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet uw bezwaar indient. Uw brief stuurt u naar:

Hefpunt
Postbus 88
9700 AB Groningen

In uw brief geeft u duidelijk aan tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vergeet verder vooral niet om de datum, uw naam en uw adres in uw brief te zetten. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Vermeld indien mogelijk het telefoonnummer waaronder u overdag bereikbaar bent. Wilt u ook uw subjectnummer en aanslagnummer noemen in uw bezwaar. Deze nummers vindt u op uw aanslag. Dit bespoedigt de afwikkeling.

Als u denkt dat uw aanslag onterecht is, adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen via MijnHefpunt, het contactformulier of telefonisch (0900) 49 38 837. Als dan blijkt dat de aanslag(en) onterecht of voor een te hoog bedrag is (zijn) opgelegd, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen.