background image

U kunt uw belastingaanslag op verschillende manieren betalen:

Automatische incasso

Als u gebruikmaakt van automatische incasso, betaalt u de aanslag in tien opeenvolgende maanden. Veel mensen maken gebruik van automatische incasso. Automatische incasso, een ander woord voor machtigen, is heel handig bij het betalen van uw waterschapsbelasting. Logisch, want de betaling gaat voortaan automatisch. U vult één keer het machtigingsformulier in dat wij bij uw aanslag meezenden. Zo weet u altijd dat u op tijd betaalt. 

Uw machtiging tot automatische incasso moet uiterlijk twee weken na de dagtekening van de aanslag bij ons binnen zijn om uw aanslag in tien termijnen te kunnen betalen. Als uw machtiging toch later binnen komt, wordt het aantal termijnen lager en het maandelijkse bedrag hoger. Wij schrijven de bedragen af in de periode van de laatste vijf werkdagen van de maand en niet later dan in de eerste week van de volgende maand. Zorg ervoor dat u voldoende saldo op uw rekening hebt staan, zodat we uw betaling kunnen afschrijven.

De eerste afschrijving is de maand volgend op de dagtekening van uw aanslag. Dus als u in januari een aanslag ontvangt is de eerste afschrijving in februari. De negen daarop volgende maanden schrijven we het restbedrag af, zodat u in tien maanden de hele aanslag heeft betaald.

Natuurlijk kunt u uw machtiging weer intrekken. Dit kunt u doen via MijnHefpunt of u kunt ons bellen (0900) 49 38 837. Als u uw machtiging intrekt, kunt u niet meer in tien termijnen betalen. U dient dan het verschuldigde bedrag in één keer te betalen. U dient hier dan zelf voor te zorgen. U ontvangt geen acceptgiro meer van Hefpunt.

 

Automatische incasso bedrijfsaanslagen/vakantiewoningen

U kunt uw bedrijfsaanslag en de aanslag voor uw vakantiewoning ook betalen via de automatische incasso. Meer informatie over de termijnen en het afgeven van een machtiging vindt u hier. Wij komen hiermee tegemoet aan de wens van veel eigenaren van bedrijven en vakantiewoningen.

Betaalt u uw aanslag voor uw woning al via automatische incasso, dan kunnen wij uw bedrijfsaanslag ook automatisch afschrijven. Wilt u uw aanslag van uw bedrijf en vakantiewoning met automatische incasso betalen, dan hoeft u niets te doen. Alle aanslagen die u van Hefpunt ontvangt, schrijven wij in tien termijnen af van uw rekeningnummer. Het is helaas niet mogelijk om de verschillende aanslagen van verschillende rekeningnummers te incasseren.

Wilt u uw aanslag van uw bedrijf en vakantiewoning niet met automatische incasso betalen of van een ander rekeningnummer laten afschrijven, neem dan na het ontvangen van uw aanslag contact met ons op. Dit kan telefonisch (0900) 49 38 837, maar u kunt ook een bericht achterlaten via het contactformulier.

Internetbankieren

Bij betaling via internet vermeldt u altijd het betalingskenmerk. Dit betalingskenmerk vindt u op de acceptgiro. Het rekeningnummer is: NL09INGB0004664879 ten name van Hefpunt te Groningen.

Betalen met de acceptgiro

U vult uw rekeningnummer in en ondertekent de meegezonden acceptgiro. U verstuurt de acceptgiro in uw bankenvelop.

Betalen bij Hefpunt

U kunt ook bij Hefpunt betalen. Ons kantoor is gevestigd op de Rozenburglaan 15 in Groningen (langs de A7). U kunt hier contant betalen en pinnen.

 

Betalen met iDEAL

Via MijnHefpunt kunt u normaal gesproken betalen met iDEAL. Doordat wij overstappen op een nieuw belastingsysteem, is dit vanaf 1 juli 2017 gedurende een aantal weken niet mogelijk.
Als u met iDeal betaalt, kunt u niet in tien termijnen betalen. Op uw aanslag leest u wanneer uw betaling bij ons binnen moet zijn.

Betalen vanuit het buitenland

Het is mogelijk uw aanslag te betalen via automatische incasso vanaf een Europees bankrekeningnummer. Voor meer informatie, zie automatische incasso.

Als u een aanslag wilt betalen vanuit het buitenland, dan dient u altijd het IBAN en de BIC van Hefpunt te vermelden.

  • IBAN: NL09INGB0004664879
  • BIC: INGBNL2A

Op tijd betalen

90% van de mensen die een aanslag van ons krijgen, betaalt op tijd.
Betaalt u met automatische incasso?
De afschrijvingsdata van de automatische incasso vindt u op de voorkant van de aanslag. Zorgt u ervoor dat u op die data voldoende saldo op uw rekening heeft? Zo bespaart u rente en kosten die wij u in rekening brengen als u te laat betaalt. De rente berekenen wij over de periode tussen de vervaldatum en de betaaldatum.
Betaalt u niet met automatische incasso?
De vervaldata vindt u op de voorkant van de aanslag. Zorgt u ervoor dat u voor die data heeft betaald? Zo bespaart u rente en kosten die wij u in rekening brengen als u te laat betaalt. De rente berekenen wij over de periode tussen de vervaldatum en de betaaldatum. Hou er rekening mee dat banken verwerkingstijd nodig hebben en er soms een technische storing kan optreden.

Betalingsregeling

Is het betalen van de aanslag(en) voor u een probleem, dan kunt u ons verzoeken om een betalingsregeling. Neemt u daarvoor contact op met ons of laat een bericht achter in het contactformulier. Meer informatie over een betalingsregeling vindt u hier.