background image

 

De leden van het algemeen bestuur van Hefpunt kiezen uit hun midden drie leden voor het dagelijks bestuur, waarbij elk waterschap vertegenwoordigd moet zijn. De voorzitter van het algemeen bestuur is ook de voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur is de directeur van Hefpunt.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

be de winter B. de Winter (Wetterskip Fryslân), voorzitter.
eisse luitjens E.J. Luitjens (waterschap Noorderzijlvest)
Jan Batelaan waterschap Hunze en Aas J. Batelaan (waterschap Hunze en Aa's)
foto Rikus 2 H. van Loon (wnd. directeur/secretaris)