background image

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Hefpunt. Het algemeen bestuur:

  • stelt de kaders (doelen, indicatoren, hoofdlijnen van de organisatiestructuur, verordeningen en het vaststellen van de begroting en de rekening) vast;
  • benoemt, schorst en/of ontslaat de directeur;
  • controleert het dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur van Hefpunt bestaat uit negen leden. Van elk deelnemend waterschap zijn drie bestuursleden afgevaardigd. Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

be de winter B. de Winter (wetterskip Fryslân)
Voorzitter
egbert berenst E. Berenst (Wetterskip Fryslân)
arie geijssel

A.Geijsel (waterschap Noorderzijlvest)

fien heeringa mevr. F. Heeringa (waterschap Hunze en Aa's)
henk hoiting H. Hoiting (waterschap Noorderzijlvest)
marian jager woltgens mevr. M.A.J. Jager Woltgens (Wetterskip Fryslân)
eisse luitjens E.J. Luitjens (waterschap Noorderzijlvest)
Jan Batelaan waterschap Hunze en Aas J. Batelaan (waterschap Hunze en Aa's)
cees in t veld C. in ’t Veld (waterschap Hunze en Aa's)
foto Rikus 2 H. van Loon (wnd. directeur/secretaris)